Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

runbabyrun
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane
runbabyrun
4391 be77 500
Reposted fromadzix69 adzix69
runbabyrun
8068 cf35
Reposted fromcalifornia-love california-love
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak

June 25 2015

runbabyrun
7113 1815 500
Reposted fromzenibyja zenibyja
runbabyrun
Reposted fromcouples couples

June 23 2015

runbabyrun
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty
runbabyrun
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viadiedrunk diedrunk
runbabyrun
7639 5a6e 500
znak na Patriarszych Prudach "zabrania się rozmowy z nieznajomymi" czyli Bułhakow w Moskwie 
Reposted fromjustblog justblog
runbabyrun
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle
runbabyrun
4947 02cf
Reposted fromrol rol
runbabyrun
5512 a017
Reposted fromrol rol

June 05 2015

runbabyrun
8066 6dd8
Reposted fromIriss Iriss
runbabyrun
5480 8fd5
Reposted fromscorpix scorpix
runbabyrun
4662 10d0 500
Reposted frommephedron mephedron
runbabyrun
6706 1dfe
Reposted fromTaieri Taieri

June 02 2015

7601 f35c
Reposted frommyry myry
runbabyrun
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
runbabyrun
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer
runbabyrun
5020 ffb4 500
Reposted bycassandra2707pomyleniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl